Mental Care søger medarbejdere til at indgå i et fast team på et specialiseret tilbud i Middelfart Kommune til mobile borgere over 18 år, der har pådraget sig en ikke-fremadskridende hjerneskade som ung eller voksen. 

Vi er en vikarservice, som giver ro omkring og plads til det enkelte individ med veluddannet personale, der kan støtte om den individuelle løsning.

Vores mission er at gøre en forskel ved at have et lokalt nærvær og skabe individuelle løsninger, som har den berørte borger i centrum.

Om stillingen

Vi søger flere medarbejdere til at indgå i et fast team på en spændende opgave ved en af vores fantastiske samarbejdspartnere på Fyn. Vi søger efter medarbejdere med minimum 2 års erfaring fra socialpsykiatrien, gerne med erfaring med arbejde med senhjerneskadede borgere.

Vi søger dig der ønsker at støtte borgere med både fysiske, kognitive, psykiske og kommunikative udfordringer som følge af senhjerneskade. Borgerne du møder vil have udfordringer med mentale og kognitive funktionsnedsættelser, samt i mindre grad fysiske funktionsnedsættelser. Borgerne kan derfor have udfordringer med orientering, opmærksomhed, indlæring, hukommelse, eksekutive og emotionelle funktioner, afasi samt personlighed- og adfærdsændringer. Dette kan medføre irritabilitet, svigtende hæmninger, eufori, impulsivitet, aggressive udbrud og/eller selvskadende adfærd.

Alt arbejde foregår i samarbejde med fast personale, så du skal kunne indgå i et fagligt og givende samarbejde på tværs af faggrupper.

Kvalifikationer

 • Har minimum 2 års erfaring fra socialpsykiatrien, gerne med relevant uddannelse og erfaring med neuropædagogik, dog ikke et krav
 • Formår at yde støtte til borgere, for at arbejde hen imod mål og drømme for eget liv
 • Ønsker at arbejde med borgernes impuls- og affekthæmning
 • Formår at danne overblik og skabe struktur i hverdagen
 • Kan fungere hukommelsesunderstøttende eller -indarbejdende
 • Kan understøtte borgerens kompensationsstrategier og/eller hjælperedskaber

Som medarbejder på opgaven vil du yde en rehabiliterende indsats, som har til formål at yde den styring, støtte eller guidning der er behov for, for at borgeren kan leve sit liv så selvstændigt som muligt.

Vi tilbyder:

 • Attraktiv løn efter gældende overenskomst med udbetaling hver 14. dag
 • Pensionsordning
 • Relevante kursustilbud
 • Tæt, personlig kontakt med os i Mental Care
 • Faglig sparring med faste medarbejdere

Hvis opgaven lyder spændende, er du meget velkommen til at sende en ansøgning samt et opdateret CV til Oline Evensen på oee@mental-care.dk. Vi indkalder løbende til samtaler. Har du spørgsmål eller andet, er du altid velkommen til at kontakte Oline Evensen på tlf. +45 9397 8389 eller oee@mental-care.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.