Mental Care søger medarbejdere til at indgå i et fast team på en sikret institution på Fyn. Mental Care er en vikarservice, som leverer professionel assistance til borgere med psykiske udfordringer eller -diagnoser.

Vi er en vikarservice, som giver ro omkring og plads til det enkelte individ med veluddannet personale, der kan støtte om den individuelle løsning.

Vores mission er at gøre en forskel ved at have et lokalt nærvær og skabe individuelle løsninger, som har den berørte borger i centrum.

Vi søger flere medarbejdere til at indgå i et fast team, da vi oplever et stort behov for medarbejdere til at dække nuværende og kommende vagter. Vi søger efter medarbejdere med minimum 2 års erfaring fra socialpsykiatrien, herunder gerne med erfaring med pædagogisk arbejde med børn og unge.

Vi søger dig der er klar på at indgå i et socialpædagogisk arbejde med unge med vanskeligheder som udadreagerende og kriminel adfærd, misbrugsproblematikker og psykiatriske problemstillinger. Du skal have interesse i og ønske om, at have fokus på motivation, støtte og omsorg i arbejdet med de unge. Alt arbejde foregår i samarbejde med fast personale, så du skal kunne indgå i et fagligt og givende samarbejde på tværs af faggrupper.

Vi søger en socialpædagog/social- og sundhedsassistent/social- og sundhedshjælper/ufaglært, som…

 • Har minimum 2 års erfaring fra socialpsykiatrien.
 • Kan vise omsorg for unge med voldsom udadreagerende adfærd.
 • Formår at være en tydelig voksen, med tydelig og klar rammesætning som de unge kan handle efter, for at understøtte de unges personlige udvikling, og udvikler deres handlerepertoire.
 • Kan tage del i det strukturerede dagsprogram, der indeholder både skole- og værkstedsaktiviteter, samt voldsforebyggelse og forebyggelse af misbrug og botræning. Herunder skal det pædagogiske arbejde søge at understøtte de unges sociale, materielle, kulturelle og personlige udvikling.
 • Med en pædagogisk tilgang sikrer, at de unge ikke skades, skader sig selv eller andre, herunder begår ny kriminalitet.
 • Formår at skabe en pædagogisk relation til den unge, herunder formår at se den enkelte unges behov og situation, og søger at afhjælpe den unge heri.
 • Formår at tage del af det pædagogiske arbejde omkring udslusning af de unge, herunder motiverende arbejde for at hjælpe og forbedre de unges situation.

Det er vigtigt, at du som medarbejder besidder et menneskesyn, der udtrykker de værdier du går til arbejdet med, hvor du tror på at forandring er muligt, hvor det er vilkårene og betingelserne der afgør, hvordan mennesker udfolder sig, samt at du betragter alle mennesker som ligeværdige.

Vi tilbyder:

 • Attraktiv løn efter gældende overenskomst med udbetaling hver 14. dag
 • Pensionsordning
 • Relevante kursustilbud
 • Tæt, personlig kontakt med os i Mental Care
 • Faglig sparring med faste medarbejdere

Hvis opgaven lyder spændende, er du meget velkommen til at sende en ansøgning samt et opdateret CV til Direktør Kenneth Mortensen på kem@mental-care.dk . Vi indkalder løbende til samtaler. Har du spørgsmål eller andet, er du altid velkommen til at kontakte direktør Kenneth Mortensen på tlf. +45 31 25 12 07 eller kem@mental-care.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.