SÅDAN SKABER VI RO OG NÆRVÆR FOR VORES UDSATTE BORGERE

Vores vigtigste opgave er, at skabe ro og tryghed for vores udsatte borgere, samt aflaste det faste personale.

Det gør vi ved udelukkende at stille med kvalificerede vikarer der har minimum to års erfaring indenfor socialpsykiatrien.

Nedenunder kan du læse om specifikke opgaver på plejecentre, bosteder, i borgerens eget hjem eller som en del af bostøtteordninger i hele landet, hvor vores vikarer har bidraget med deres ekspertise. 

*Af hensyn til borgerne er historierne anonymiseret.