Psykiatrisk vikarservice

En hånd bliver rakt ud

Om Mental Care ApS

Mental Care ApS er en sundhedsfaglig virksomhed, der beskæftiger sig med socialpsykiatrien. Vores mission er at gøre en forskel ved at have et lokalt nærvær og skabe individuelle løsninger, som har den berørte borger i centrum. 

Da socialpsykiatrien er hårdt presset er der flere borgere, der ikke får den nødvendige hjælp og mulighederne for bedring bliver derfor mindre. Mental Care ApS er med til at levere det ekstra, der gør, at alt går op i en højere enhed.

Stifterne af Mental Care ApS har mere end 13 års erfaring med at matche vikarer og opgaver, så det skaber værdi og alt går op i en højere enhed. Vores daglige drift varetages af kompetente kræfter, der har mere end 10 års erfaring inden for psykiatrien og som har den faglige viden og ballast til at være den rigtige sparringspartner for borger og institution. 

To kvinder går på en sti i en skov

Bliv vikar

Mental Care ApS er den samarbejdspartner, som flere institutioner benytter, når der er opstået en situation, som de ikke længere selv kan håndtere. Vi har stor indsigt i psykiatrien og vores veluddannede og erfarne vikarer kan sikre, at en situation ikke eskalerer og dermed skabe den fornødne ro, for både borger og øvrigt personale.

Vi tilbyder vores assistance inden for socialpsykiatrien på bosteder, plejehjem, hjemmeplejen og hospitalerne. Men vi har også erfaring med specialopgaver, hvor man har været nødt til at flytte en borger til en anden lokation, eksempelvis døgnbemanding. 

Billede af en vikar

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål til det at være vikar, kan ofte være mange. Mental Care ApS har derfor samlet en FAQ nedenfor, der forhåbentlig vil kunne afklare det meste.
Ellers vil vi altid være at træffe på
kem@mental-care.dk eller 31251207

At være vikar

Du skal kunne dokumentere erfaring inden for psykiatrien, og have viljen og lysten til at arbejde med de dårligste og ressourcesvageste borgere. 

Du kan være uddannet Sygeplejerske, Socialpædagog, SOSU-assistent, SOSU-hjælper eller være ufaglært – vigtigst af alt er din erfaring med denne gruppe af borgere.

Du kan uploade din ansøgning via vores hjemmeside www.mental-care.dk, eller du kan ringe til Kenneth på tel. 31251207. 

Der vil derefter være behov for en samtale, denne foregår enten på vores kontor i Aalborg, eller via Teams.

 • Mental Care har brug for følgende dokumentation fra din side:
  • Uddannelsesbevis
  • Udførligt CV, gerne med detaljeret oplysninger om dine spidskompetencer
  • Billede
  • Straffeattest (maks. to uger gammel)
  • Oplyse os om relevant referenceperson

Som tilknyttet vikar, er dine muligheder mange. Vi bruger Temponizer som bookingsystem, og via deres App, har du altid dine vagter lige ved hånden.

Mental Care er et særligt sted at være vikar, og det betyder at DU betyder alverden for os. Vi vil være nærværende og du skal aldrig føle dig alene. Vi elsker feedback, også på de ting som knager. Du skal altid føle dig velkommen til at kontakte os på tel. 31251207

Når du tilkendegiver interesse for vagter via vores app, så matcher vi dig på opgaven. Vi kontakter dig ligeledes for at høre om du kunne se dig selv være en del af teamet på opgaven.

Mental Care har ingen krav til antallet af vagter som du skal tage, men vi arbejder meget i teams på opgaverne, hvor det vil være naturligt at byde sig til. Du kan via vores app ligeledes opdatere din personlige kalender, så vi ved om du er til rådighed eller ønsker fri.

Vi vil naturligvis tilbyde dig en bonus for dit engagement, og vil du høre mere om dette, så er du velkommen til at kontakte os på tel. 31251206

Mental Care formidler medarbejdere inden for følgende faggrupper:

 • Sygeplejerske
 • Socialpædagoger
 • SOSU-assistenter
 • SOSU-hjælpere
 • Plejere
 • Psykiatrimedarbejdere
 • Studerende

Som tilknyttet vikar, vil du nu kunne agere frit via vores app. Her vil du kunne se vores opgaver, funktionsbeskrivelser og hvilke vagter der er ledige. Du kan tilkendegive din interesse, og vi vil ligeledes tilbyde dig vagter via telefonisk kontakt eller beskeder…

Det er vigtigt for os, at du føler dig klar og tryg, og vi vil altid være til stede for en samtale eller dialog omkring stort og småt.

Skulle du blive syg til din vagt, er det vigtigt at du kontakter os hurtigst muligt.

 • Kontoret har åbent mellem 06-20 hver dag, hele året.
 • Ved sygdom til dagvagt bedes du ringe til os senest kl. 06
 • Ved sygdom til aftenvagt bedes du ringe til os senest kl. 12
 • Ved sygdom til nattevagt bedes du ringe til os senest kl. 14

Du kan komme ud for at en kunde ikke ønsker en specifik vikar igen. Mental Care vil i disse tilfælde indlede dialog med kunden, for at få syn for sagen. Herefter vil vi ringe til vikaren og høre vikarens version. I de fleste tilfælde kan det være små misforståelser der fører til at kunden ikke ønsker en vikar, det er ikke ensbetydende med at man ikke kan begå sig på andre opgaver.

Løn, pension og feriepenge

Mental Care udbetaler altid løn hver 14. dag til en NemKonto oplyst af dig.

Lønsedler kan ses via din app, og er altid tilgængelige samme dag som lønnen udbetales.

Uanset din faggruppe, tilbyder Mental Care altid kilometergodtgørelse for op til 100 km. De første 30 km. er egenbetaling. Vi udbetaler altid ud fra statens gældende takster.

Du bedes oplyse Mental Care om, om vi skal bruge dit hovedkort eller bikort til udbetaling af din løn. Således sikrer vi, at udbetalingen er korrekt.

Du vil altid optjene 12,5% af din løn til ferie. Disse indsættes på din feriekonto, og kan tilgås via borger.dk