Ledige stillinger

Vikarer til bosted for borgere med erhvervet hjerneskade på Fyn

Vi søger medarbejdere til at indgå i et fast team på et specialiseret tilbud i Middelfart Kommune til mobile borgere over 18 år, der har pådraget sig en ikke-fremadskridende hjerneskade som ung eller voksen. 

Vikarer til sikret institution på fyn

Vi søger efter medarbejdere til sikret institution. Gerne med erfaring med pædagogisk arbejde med børn og unge med udadreagerende og kriminel adfærd, misbrug og psykiatriske problemstillinger.