Sådan hjalp vi Per og aflastede det faste plejepersonale.

I slutningen af august tog vores kunde, et somatisk plejehjem, fat i os for hjælp til deres beboer, ‘Per’. Per var blevet udskrevet fra et psykiatrisk sengeafsnit, og personalet vurderede, at han havde brug for øget støtte.

Per lider af paranoid skizofreni og udviste en meget udadreagerende adfærd overfor de øvrige beboere og plejepersonalet, hvor han blandt andet opsøgte de øvrige beboere om natten.

Hos Mental Care indsamlede vi en detaljeret beskrivelse af Per, hans adfærd og de udfordringer, som det faste personale oplevede. Dette gav os et præcist billede af, hvilken type vikar der skulle til, for at løse opgaven.

Per havde brug for en 1-1 relation om natten, som kunne give ham den fornødne opmærksomhed. Vi identificerede tre vikarer med den rette erfaring, der kunne udgøre det faste hold omkring Per og sikre tryghed for det faste personale og de øvrige beboere.

Allerede første nat efter plejehjemmets henvendelse, stod vores første vikar klar til at støtte Per og få ham godt igennem natten. Vores faste hold af vikarer forblev på opgaven, hvilket gav Per den tryghed som han hidtil havde manglet. Efter tre uger var Per i low arrousal og det blev igen muligt for det faste personale at støtte ham både dag og nat.

Vi er stolte over at kunne stille med de rette vikarer på det rigtige tidspunkt, men mest af alt er vi stolte over at have hjulpet Per til en bedre tilværelse.

*Af hensyn til borgeren er historien anonymiseret.

Få de samme vikarer - hver gang

Har I brug for vikarer, der kan træde til og yde den bedst mulige omsorg og støtte til særligt udsatte borgere? Hos Mental Care forstår vi vigtigheden af at have en stabil og pålidelig vikarstyrke, der kan være en forlængelse af jeres faste personale. Vores dedikerede vikarer er specialiserede inden for socialpsykiatrien og er klar til at støtte op om jer, på eksempelvis jeres botilbud eller plejehjem.

Vi har borgeren i centrum – det er vores vigtigste fokus. Vores vikarer er uddannet til at skabe trygge og støttende miljøer for særligt udsatte individer. Vi forstår, at hver eneste borger er unik, og derfor tilpasser vores vikarer deres tilgang efter individuelle behov.