Støtte til Jørgen med alzheimer demens

At blive diagnosticeret med Alzheimer demens kan være er en voldsom og skræmmende omvæltning for ethvert menneske og deres pårørende. Det er en hverdag, hvor mennesker med demens opfatter virkeligheden på en anden måde og kan medføre en uforståelig adfærd, som gør det svært for myndighederne at finde den rigtige løsning.

Udfordring:

Jørgen havde altid levet et spændende og aktivt liv, men som 72-årig blev han diagnosticeret med Alzheimer demens. Han var i et stadie hvor sygdommen fyldte meget, men hvor han stadig var bevidst om, at der var ting han ikke længere kunne finde ud af. Indtil myndighederne kunne finde en plads på et plejehjem, var det derfor nødvendigt at Jørgen modtog pleje i eget hjem. Den pludselige omvæltning med plejepersonale i hverdagen gjorde Jørgen utryg og angst, hvilket skabte en uforståelig adfærd, der gjorde det svært for personalet at yde den rette hjælp.

Jørgens pårørende ydede den støtte de kunne, men i perioderne hvor de ikke var der manglede han stimuli og tryghed, som, blandt andet, gjorde det svært for ham at opretholde en normal døgnrytme, hvilket kun forværrede Jørgens tilstand.

Læs mere om fordelene ved at benytte Mental Care som vikarbureau.

Løsning:

Myndighed tog fat i Mental Care for hjælp til at støtte Jørgen, indtil de havde fundet en langsigtet løsning.
Indenfor et døgn havde vi dannet et fast team på fire medarbejdere, der alle var specialiserede indenfor demens og med flere års erfaring med støtte af borgere i eget hjem. Vores team skulle dække aften- og nattevagter samt dagvagter, hvor de pårørende havde brug for aflastning.

Vi støttede Jørgen med alle de daglige gøremål såsom madlavning og tøjvask. Derudover sørgede vi for afbalancering mellem hvile og stimuli med gåture i det fri og samtaler om hans liv. Ved opvågning om natten blev Jørgen guidet og han fandt tryghed i at vide, at der var nogen til at passe på ham. Derfor fik vi hurtigt genoprettet en sund døgnrytme der gav en hverdag hvor sygdommen fyldte mindre. Det lykkedes os at hjælpe Jørgen ned i arousal, når tingene blev svære og uforståelige for ham og vi oplevede gennem forløbet, at Jørgen blev mere tryg i hjemmet.

Under hele forløbet udførte vi detaljeret dokumentation der gjorde det muligt for myndighed og hjemmepleje at overtage støtten med Jørgen. Derudover benyttes vores dokumentation også, når Jørgen overflyttes til hans nye plejehjem.

Udtalelse fra Jørgens datter:

At være pårørende til et menneske med demens kan være ekstremt hårdt og hvor mange føler sig frustrerede og magtesløse. Via samtaler med vores medarbejdere fik Jørgens pårørende en bedre forståelse for hans demens, der har gjort det nemmere for dem at håndtere de perioder, hvor hans sygdom overtager. Efter vi har overleveret Jørgen til myndigheden har vi modtaget denne udtalelse fra hans datter:

“Kære Mental Care
I har stået for pasning af min far. Det har været en fantastisk hjælp og støtte. Min far er gået fra at være forvirret og bekymret og bange og angst og paranoid og begyndende udadreagerende, til at være tryg og glad og livfuld på meget meget kort tid. Tusind tusind tak for det. Vi kan slet ikke udtrykke hvor taknemmelige vi er.

Vi har fået vores far “tilbage” for en tid og det har været en kæmpe gave. Tak for det! Jeg håber I vil videregive vores taknemmelighed til alle de fantastiske mennesker som har været hos min far.

Mange taknemmelige hilsner fra datter Louise.”

Vi er ekstremt stolte over, at vores vikarer har formået at flytte Jørgens sygdom i baggrunden og forbedre Jørgens og hele familiens trivsel i en svær tid.

*Af hensyn til borgeren er historien anonymiseret.

Få de samme vikarer - hver gang

Har I brug for vikarer, der kan træde til og yde den bedst mulige omsorg og støtte til særligt udsatte borgere? Hos Mental Care forstår vi vigtigheden af at have en stabil og pålidelig vikarstyrke, der kan være en forlængelse af jeres faste personale. Vores dedikerede vikarer er specialiserede inden for socialpsykiatrien og er klar til at støtte op om jer, på eksempelvis jeres botilbud eller plejehjem.

Vi har borgeren i centrum – det er vores vigtigste fokus. Vores vikarer er uddannet til at skabe trygge og støttende miljøer for særligt udsatte individer. Vi forstår, at hver eneste borger er unik, og derfor tilpasser vores vikarer deres tilgang efter individuelle behov.