Støtte til Jesper i egen bolig under servicelovens §85

Med svær autisme og en bipolar lidelse havde Jesper svært ved at passe ind på et bosted og en dagligdag med andre borgere. Derfor blev der, med hjælp fra myndigheds side, søsat et nyt projekt, hvor Jesper skulle etableres i egen bolig, under servicelovens §85.

28 årige Jesper led i hverdagene under at opholde sig for tæt på de øvrige beboere. Derudover var Jesper meget behovsstyret og med maniske episoder ved regulering af medicin. Dette holdt ham i en high arousal tilstand, som forværrede hans tilstand og optog for meget tid hos det faste personale. Derfor blev der igangsat en opgave om at flytte Jesper over i sin egen bolig, så han igen kunne få en velfungerende dagligdag.

Projektet var nyt, og myndighed havde ikke personalet på plads endnu og manglede særligt hjælp til at støtte Jesper om natten. Da vi allerede samarbejdede med dem på øvrige opgaver, tog de fat i os for at høre om vi kunne hjælpe, indtil de havde sammensat deres eget team.

Vi identificerede hurtigt et hold af vikarer med den rette erfaring og kompetencer, der matchede Jespers behov. Opgaven lød på at forme et tryghedsskabende miljø, hvor vores vikarer tilså Jesper fire gange hver nat, samt bemandede en vagttelefon hvor han kunne ringe eller skrive.

Læs mere om fordelen ved at benytte Mental Care som vikarbureau.

Vores team gav Jesper den støtte som han havde brug for, hvor han hurtigt knyttede sig til vores vikarer. Dette frigav tid hos det faste personale og da opgaven forløb positivt, blev der tilknyttet yderligere tre borgere, som skulIe føres trygt gennem natten.

Mental Care forblev på opgaven i seks måneder, mens myndighed i ro og mag kunne udføre en effektiv ansættelsesproces og sammensætte et permanent hold. I løbet af de seks måneder gav vi løbende feedback på projektet gennem en detaljeret dokumentation der kortlagde både succeserne og udfordringerne.

*Af hensyn til borgeren er historien anonymiseret.

Få de samme vikarer - hver gang

Har I brug for vikarer, der kan træde til og yde den bedst mulige omsorg og støtte til særligt udsatte borgere? Hos Mental Care forstår vi vigtigheden af at have en stabil og pålidelig vikarstyrke, der kan være en forlængelse af jeres faste personale. Vores dedikerede vikarer er specialiserede inden for socialpsykiatrien og er klar til at støtte op om jer, på eksempelvis jeres botilbud eller plejehjem.

Vi har borgeren i centrum – det er vores vigtigste fokus. Vores vikarer er uddannet til at skabe trygge og støttende miljøer for særligt udsatte individer. Vi forstår, at hver eneste borger er unik, og derfor tilpasser vores vikarer deres tilgang efter individuelle behov.