Online kursus om personlighedsforstyrrelse, selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser

Med dette kursus styrker du dine færdigheder i at støtte mennesker med personlighedsforstyrrelse, selvskadende adfærd eller spiseforstyrrelser.

Kurset har fokus på psykiatrifaglig viden i den sociale indsats, og giver dig en grundig forståelse af, hvad det indebærer at leve med disse diagnoser, og hvordan du bedst støtter og hjælper dem, der har brug for det.

Der fokuseres på psykiatrifaglig viden omkring personlighedsforstyrrelse, selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser. Med udgangspunkt i recovery-orienteret rehabilitering arbejdes der med, hvad det vil sige at leve med disse diagnoser og hvordan man bedst kan støtte og hjælpe dem, der er berørt.

Hvad kan du forvente?

  • Grundlæggende viden om personlighedsforstyrrelse, selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser
  • Fokus på borgerperspektivet og styrkelse af borgerens ressourcer
  • Indblik i den socialfaglige indsats og relevante indsatser i behandlingspsykiatrien
  • Strategier til at forebygge stigmatisering og skabe af-stigmatisering
  • Træning i kommunikation og relationsdannelse
  • Gennemgang af generelle metoder såsom Åben Dialog og Social Færdighedstræning
  • Introduktion til metoder og redskaber såsom sikkerhedsplaner og krisekort

Deltagelse er gratis, og du er garanteret en lærerig dag med spændende oplæg, diskussioner og gruppearbejde. Tilmeld dig i dag, og være med til at gøre en forskel for nogle af samfundets mest sårbare borgere.

Du kan læse mere om kurset her.

Information om kurset

Dato: 21. oktober 2024, kl. 09.00 – 16.00

Sted: Online

Pris: Gratis

Tilmelding kræver en profil hos Komponent.

Klik for at tilmelde dig her