E-learning: Recovery-orienteret rehabilitering

Mental Care har fornøjelsen af at præsentere tre e-learning kurser i Recovery-Orienteret Rehabilitering, relevant for dig som vikar i socialpsykiatrien. Disse kurser giver dig en unik mulighed for at fordybe dig i konceptet og praksis bag recovery-orienteret rehabilitering. Formålet med kurserne er, at styrke dine kompetencer til at implementere principperne bag recovery-orienteret rehabilitering i dit virke, for at bringe borgerne tættere på et meningsfuldt og selvstændigt liv i trivsel. 

Modul 1: Hvad er recovery orienteret behandling?

Dette kursus giver dig en grundlæggende forståelse af, hvad recovery-orienteret rehabilitering er, og hvordan det adskiller sig fra traditionelle tilgange. Du vil lære om principperne bag recovery og betydningen af at støtte borgerne i deres personlige recovery-proces.

Gå til modul 1 her

Modul 2: Hvorfor arbejde med recovery-orienteret rehabilitering?

På dette kursus vil vi udforske betydningen og værdien af at integrere recovery-orienteret rehabilitering i din praksis som vikar i socialpsykiatrien. Vi vil se på de positive resultater og effekter, dette kan have for både borgerne og det samlede arbejdsmiljø.

Gå til modul 2 her

Modul 3: Hvorfor arbejde med recovery-orienteret rehabilitering?

Dette kursus fokuserer på praktiske metoder og værktøjer til at implementere recovery-orienteret rehabilitering i din daglige praksis. Du vil lære konkrete strategier til at styrke relationer, identificere ressourcer og støtte borgerne i deres recovery-proces.

Gå til modul 3 her

Modul 4: Hvorfor følge op på borgernes udvikling og progression?

På dette kursus vil du lære vigtigheden af at følge op på borgernes udvikling og progression i en recovery-orienteret rehabiliterende indsats. Kurset har til formål, at se på betydningen af og redskaber til at samarbejde med borgerne om deres udvikling og progression samt hvordan du konkret kan følge op på processen med tal, ord og billeder.

Gå til modul 4 her

Modul 5: Hvordan arbejder man med borgernes udvikling og progression?

Dette kursus fokuserer på praktiske metoder og redskaber, som fagprofessionelle kan benytte i samarbejdet med borgerne om deres udvikling og progression. Kurset præsenterer metoder og redskaber til, at arbejde med borgerens udvikling og progression i den recovery-orienterede rehabilitering. Du vil udforske forskellige metoder til at støtte borgernes udvikling i praksis og hvordan man kan skabe meningsfulde samarbejdsrelation.

Gå til modul 5 her

Alle kurserne tilbyder fleksibilitet og kan gennemføres online, så du kan tilpasse din læring til dine egne behov og tidsplaner.

Vi håber, at du vil tage imod denne mulighed for at udvide din viden og styrke dine færdigheder i arbejdet med recovery-orienteret rehabilitering.